Podstawowe ceny wysyłek.

InPost Paczkomaty 24/7 - 12,99 zł lub darmowa dostawa od 69,99 zł

Pocztex 2.0 odbiór w punkcie - 9,99 zł lub darmowa dostawa od 69,99 zł

Pocztex 2.0 - 11,99 zł lub darmowa dostawa od 99,99 zł

Kurier GLS/DPD  - 16,00  zł

Pocztex 2.0 Pobranie - 19,00 zł

Kurier GLS/DPD Pobranie - 24,99 zł

Przesyłka wielkogabarytowa - indywidualnie dla każdego produktu. 

Czas dostawy produktów ponadgabarytowych, czyli takich, które ważą powyżej 10 kg lub których którykolwiek z boków przekracza 1 metr, może wynosić do 10 dni roboczych

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA”

 

1.    Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (dalej „Promocja”) prowadzonej pod nazwą „DARMOWA DOSTAWA”.
1.2. Organizatorem Promocji jest spółka Fajna Fabryka NIP 8431519219, (zwana dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
1.3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Promocja obowiązuje cyklicznie, w wybranych terminach, o których Organizator będzie informował każdorazowo na stronie  serwisu www.fajnafabryka.pl. W przypadku ogłoszenia danego dnia jako „Dnia Darmowej Dostawy” należy rozumieć, iż w podanym dniu od daty rozpoczęcia tego dnia (godz. 00:00) do końca tego dnia (23:59:59) obowiązuje niniejsza Promocja a czas ten (zwany dalej „Czasem trwania Promocji”), to czas w którym można skorzystać z Darmowej Dostawy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1.5. Celem Promocji jest promocja marki i sklepu internetowego www.fajnafabryka.pl. 


2.    Zasady Promocji


2.1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która jest lub chce zostać Klientem Sklepu internetowego Organizatora, prowadzonego pod adresem www.fajnafabryka.pl („Sklep”) oraz która jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełni warunki Regulaminu.
2.2. W celu wzięcia udziału w Promocji należy dokonać w Sklepie zakupu dowolnego produktu/ produktów spośród produktów będących w ofercie Sklepu (dalej „Zamówienie”), łączna wartość zamówienie musi przekroczyć 69,99zł
2.3. Promocja polega na przyznaniu każdemu uczestnikowi, który w Czasie trwania Promocji złoży Zamówienie (zgodnie z definicją z pkt 2.2. powyżej) prawa do darmowej wysyłki produktów zakupionych w ramach tego Zamówienia. Darmowa wysyłka obejmuje wysłanie produktów w ramach metod dostawy do punktów odbioru.  (spośród form oferowanych przez Sklep) na podany przez uczestnika punkt odbioru wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. Wysyłka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest objęta Promocją.
2.5. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są artykuły, których wysyłka nie przekracza wagi i rozmiarów określonych przez firmy trzecie, realizacujące dostawe do punktów odbioru.
2.6. Zamówienie można złożyć wyłącznie on-line. Brak opłacania Zamówienia w terminie wymaganym przez regulamin Sklepu lub zaistnienie innych przesłanek powodujących anulowanie Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu powoduje brak możliwości skorzystania z Promocji. 
2.7. Promocję można łączyć z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora, szczególnie jeżeli wynikają one z karty stałego klienta (wówczas zastosowanie ma także Regulamin Karty Stałego Klienta) oraz gdy funkcjonalność Sklepu zezwala na takie łączenie. 
2.8. Z Promocji można skorzystać wielokrotnie.
2.9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu świadczenia w postaci darmowej dostawy, w tym wymiany świadczenia na ekwiwalent pieniężny.
2.10. Z Promocji można skorzystać wyłącznie po zarejestrowaniu konta użytkownika oraz akceptacji zgody na przesyłanie informacji marketingowych.


3.    Postępowanie reklamacyjne


3.1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora. 
3.2. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].
3.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji.
3.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.


4.    Postanowienia końcowe


4.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu. 
4.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fajnafabryka.pl.